GILDE SINT SEBASTIAAN
© 2015 Gilde Sint Sebastiaan Oirschot
Zondag 31 januari 2016 Het voormalige woonhuis van onze ere-archivaris Antoon van Esch z.g., en zijn zussen Marietje en Johanna z.g., is een paar jaar geleden met veel zelfwerkzaamheid van onze gildenbroeders en leden van de heemkundekring verbouwd. Het pand is in handen van de Raven Stichting. Op de begane grond (in de hoofdvleugel) zijn het Erfgoedcentrum De Ravenpoort gevestigd en onze Sebastiaans- kamer (in de bijvleugel: Johanna's huiske). De bovenverdieping van de hoofdvleugel heeft nog geen bestemming. Maar er zijn verregaande initiatieven in ontwikkeling om hier een hospice onder te brengen: het Bijna Thuis Huis. Op 19 maart a.s. organiseert ons gildehuis, het Hof van Solms, een benefiet-eetfestijn voor dit goede doel: Goed Genieten voor iets goeds. Van elke couvert gaat €25,00 naar het Bijna Thuis Huis. Er zijn al wat gildenbroeders die dit initiatief een warm hart toedragen en gaan reserveren. Zijn er meer liefhebbers binnen ons gilde? Het zou leuk zijn als we een gildetafel (of misschien meerdere) kunnen bezetten. Vrijdag 29 januari 2016 We hebben vandaag ons 90-jarige erelid, Theo van de Loo, met gilde-eer waardig naar zijn laatste rustplaats begeleid op het parochiekerkhof. Op de Fluterd, zoals Theo zelf zei. Theo was een kenner van de benamingen van de oude buurtschappen. De parochiebegraafplaats is dus gelegen op de Fluterd. Het was een respectvolle eredienst met veel lovende woorden voor “unne echte Oirskôtse mins”. Zoals al eerder is vermeld, had Theo veel verdiensten. Wat vandaag duidelijk werd was, dat hij in zijn gezin een echte ouwerwetse pater familias was, zoals op het gedachtenisprentje is vermeld. Het was een Theo-waardig afscheid. De afscheidsdienst kun je trouwens terugzien op kerk-tv. Klik op deze link en daarna op “Uitvaartdienst Theo van de Loo”. Je kunt het bestand ook downloaden als je wilt en bewaren op je computer. Het blijft er een dag of tien op staan. Dus je moet niet te lang wachten met terugkijken en/of downloaden. Na het afscheid, volgens onze gilde-tradiditie op het kerkhof, zijn we teruggegaan naar ons gildehuis waar de koffie wachtte met nog een versnapering. Het is geen schande om te zeggen, dat het afscheid van Theo in stijl, en met de nodige luim, werd afgesloten met een borrel. Van begin (in 1950) tot het einde (in 2016) is het geheel gegaan in de stijl van Theo van de Loo. Bourgondiër als hij was.  Unne skônne gildenbroeder! Theo, doe Corrie de groeten van ons en tot ziens! Ik heb, na overleg met de familie, wat diskrete foto’s gemaakt van de gebeurtenissen. Maar ook van ons heildrinken op Theo na de uitvaart. Dat zal niemand ons toch kwalijk nemen, of wel dan? Dinsdag 26 januari 2016 Hieronder publiceren we de rouwkaart van Theo van de Loo, die we van de familie hebben ontvangen.   Maandag 25 januari 2016 Niets is soms wat het lijkt. Waren we de afgelopen dagen nog in verwarring over de gezondheids- toestand van ons erelid Theo van de Loo, met daarna een beetje hoop dat hij nog even op dit ondermaanse zou verblijven, werden we in het weekend opgeschrikt door het bericht, dat hij toch nog vrij plotseling is overleden. Op zaterdag 23 januari 2016. Iets meer dan 66 jaar nadat hij lid is geworden van ons schuttersgilde. Op 3 januari 1950 trad hij toe tot het gilde. 24 jaar was hij toen. Op 11 april as. zou hij 91 jaar zijn geworden. Theo heeft een enorme staat van dienst gehad bij de guld. Zo is hij heel lang schrijver geweest van ons gilde. Theo was een verdienstelijk verhalenverteller en die verhalen schreef hij allemaal op. Prachtige anekdotes van het reilen en zeilen van zijn guld zijn er uit die periode. Hij is, ná Harrie van Zelst, ook nog een paar jaar hoofdman geweest. In de Oirschotse gemeenschap heeft hij een ferme rol gespeeld. Heel lang is hij in de politiek actief geweest. Als raadslid, en vele jaren als wethouder, heeft hij zijn stempel op Oirschot gedrukt. De Heemkundekring heeft ook veel aan hem gehad. Over zijn maatschappelijk leven wordt in het Eindhovens Dagblad van vandaag dit artikel gepubliceerd. Theo was een wandelende encyclopedie. Nog maar een paar maanden geleden zag je hem vaak door het dorp fietsen. Op een lage instapper. Hij hield alles nog in de gaten. Las veel en schreef veel. Niet voor niks ontving hij vorige week de Heemprijs 2016. Maar hij was versleten. Zijn kaarsje flakkerde nog een beetje, maar het is uitgegaan. Op donderdag 28 januari is er om 19:00 uur een avondwake in de Oirschotse Sint-Petrusbasiliek. Op vrijdag 29 januari as. om 13:25 uur is daar de uitvaart. Het Sint Sebastiaansgilde zal hem met gilde-eer naar zijn laatste rustplaats op de parochiebegraafplaats begeleiden. Wij condoleren zijn familie van harte en wensen hen veel sterkte toe. Zondag 24 januari 2016 Geert Croonen wordt morgen 88 jaar. Een zeer respectabele leeftijd. Geert heeft afgelopen week besloten om te bedanken voor onze guld. Hij woont al weer een paar jaar in Gouda en is niet meer zo goed ter been. Vandaar. Toch wil ik hem nog een keer hartelijk feliciteren en we hopen dat je nog een paar jaar mee kunt, Geert. Geniet maar van je verjaardag morgen. Donderdag 21 januari 2016 Deze week staat in de MooiOirschotKrant een artikel over onze vier gouden jubilarissen. Ook op de website van die krant wordt het verhaal uitvoerig verteld. Donderdag 21 januari 2016 Misschien is niet iedereen ervan op de hoogte, dat wij ook op Facebook onszelf presenteren. Het ‘adres’ van onze pagina is https://www.facebook.com/SebastiaanOirschot/ Woensdag 20 januari 2016 Schreven we gisteren nog over de zorgelijke gezondheidstoestand van ons 90-jarige erelid Theo van de Loo, staat er vanmorgen een artikel in de krant dat hij de Heemprijs 2016 heeft gekregen. Nee, zijn rol is nog niet helemaal uitgespeeld...... Gefeliciteerd Theo! Dinsdag 19 januari 2016 Op maandag 18 januari 2016, gisteren dus, vierden we de jaarlijkse patroonsdag van Sint Sebastiaan. Er wordt op zo’n dag niet geschoten. Hooguit wat bokken. Het is koud, als ik kort na achten te voet naar ons gildehuis loop. Joke vraagt nog of ik geen overjas aan wil trekken. Nee joh, ik heb een warm hemd aan. Bikkel hè……. In mijn ene hand mijn camera en mijn andere een paar afdrukken van de bijgewerkte plattegrond van de Gildetuin. Na een paar honderd meter heb ik al spijt, dat ik geen extra jas en handschoenen heb aangetrokken. Rond de basiliek wervelt de wind altijd extra hard. Ik hoor een fluitje achter me. Peter Broeren ploetert met zijn fiets ook tegen die koude wind op richting Hof van Solms. ‘Koud hè?’ Ik moet dat beamen. Bij het Hof is het druk in de Gildekamer. Mensen komen een handtekening zetten op de presentielijst en hun naam schrijven op een groet per brief, die naar onze nestor Theo van de Loo wordt gestuurd. Hij is onlangs verhuisd naar het verzorgingshuis. In april wordt hij 91 jaar. We zijn benieuwd of we zijn verjaardag kunnen vieren, want in één keer is Theo kuis versleten. Koning Karel Smetsers kleedt zijn zilverdragers aan in de Gildekamer, want zo dadelijk gaan we naar de mis. In de bar wordt warme koffie geserveerd. Da´s wel lekker na die `barre` wandeltocht. Om kwart voor negen, ik ben weer opgewarmd, wandel ik met wind in de rug het stukje terug naar de Sint-Petrusbasiliek. Ik wil een paar foto´s maken als ze aankomen tegen negen uur. En dan hoef ik niet vooruit te hollen als de optocht bij het gildehuis vertrekt. In de kerk staan al enkele dames te wachten. Ik vraag ze of ze iets aan mij zien. Onderzoekende blikken. Een nieuw pak? Nee, ik heb een nieuw overhemd. Zelf gekocht? Nee, we zijn samen naar C&A geweest. Nou je het zegt kun je het wel zien. En als de dames dat zeggen, dan was het blijkbaar hard nodig geweest. Ik hoor de trommel van de tamboer. Ik ga snel buiten een paar foto’s maken en hol weer naar binnen voor een paar beelden terwijl ze met vliegend vaandel en slaande trom de kerk binnenkomen. De zitplaatsen voor onze gasten en partners zijn al behoorlijk bezet. Na wat geroezemoes zit iedereen klaar rond het altaar in onze straalkapel. Daar hebben we op zondag met een man of vijf, na de laatste mis, alles al klaar gezet. We weten eigenlijk wel, dat onze gildeheer pastoor Spijkers er een hekel aan heeft, maar het gestommel is blijkbaar niet te vermijden. Stipt om negen uur komt de celebrant binnen, vergezeld door zijn vaste acoliet voor deze jaarlijkse gelegenheid: onze gildebroeder Marcel van der Schoot. Ieder jaar gebruiken we onze eigen miskelk  bij deze heilige mis. Die is ons lang geleden geschonken door pastoor Jan de Kroon. We zingen onder de mis twee liederen uit het repertoire van het gildekoor. Een Marialied, ergens halverwege de mis, en het Gildelied. In overleg met onze gildeheer brengen we dat lied aan het einde van de mis ten gehore. Het gildekoor, met de illustere naam ‘Zangzaad’ is nu al zo’n jaar aan het repeteren. Om de ca. drie weken. De koorleden hebben ieder de naam van een (zang)vogel aangenomen, zoals de snor, de bonte hanne, de papagaai, de kolibrie, de fuut, enz. Nooit geweten dat de fuut een zangvogel is? Nou, dan kom maar eens een keer luisteren. Joke zei later, dat we mooi gezongen hadden. Mijn borst zwol op van trots. Na de mis ruimen we eerst met zijn allen de stoelen en banken op en pakken onze attributen weer in. De ‘guld’ tromt naar buiten en de rest loopt achter ons aan naar het Hof. Daar staat voor iedereen een koffiemaaltijd klaar. Voor ons, onze partners, de gildevrienden en de nabestaanden van overleden gildenbroeders. De zaal zit goed vol. Er worden een paar mensen bedankt met bloemen voor hun inspanningen het afgelopen jaar. Tegen elf uur biedt het gilde een consumptie aan. Het sein voor onze gasten om, zodra het drankje op is, ons te verlaten, zodat wij verder kunnen met het volgende onderdeel met ons dagprogramma: buurten, kaarten en wat drinken. We hebben vanmiddag nog een lange zit. In de feestvergadering zullen maar liefst zeven jubilarissen worden gehuldigd. Eredeken Frits Speetjens met 25 jaar lidmaatschap, Gerard de Kroon en Harrie van Zelst met 40 jaar en keizer Cees van Rijen, hoofdmansdeken Wim van den Biggelaar, Arie Adriaans en Gerard van Kollenburg (Guusje Kolle) met een gouden jubileum. We moeten daarom goed doorvoed en uitgerust aan die vergadering kunnen beginnen. Het is bijna één uur als stevig met de bel wordt geluid. We worden boven verwacht. In de Kapelzaal is het te doen. Ondertussen zijn de partners en andere familieleden van de jubilarissen al ontvangen en naar boven begeleid. Het wordt er druk. Onze gildeheer is ook weer van de partij. Er komen een paar vertegenwoordigers van het kringbestuur binnen. Traditie is, dat onze archivaris tijdens de vergadering een voordracht houdt over een bepaald onderwerp. Antoon van Esch is daar lang geleden mee begonnen en Piet Machielsen zet deze traditie voort. Zo zoetjes aan komen we aan het punt van de huldiging. Hoofdman Jos de Croon  memoreert voor iedereen een greep uit hun gildeleven. De gouden jubilarissen krijgen een feest aangeboden dat de komende zomer in onze Gildetuin zal worden gevierd. Op zaterdag 25 juni. Daarover zullen later de details worden gepubliceerd. Alle jubilarissen krijgen een zilveren speld op de revers met het aantal jubileumjaren, de 40-jarige jubilarissen een kringonderscheiding en de gouden jubilarissen krijgen van de kring een kroontje op het draaglint van de onderscheiding, die ze in het verleden al hebben verdiend. Gerard de Kroon houdt een korte speech. Wim van den Biggelaar  doet ook het woord en biedt het gilde een kado aan namens de vier gouden jubilarissen. De gemetselde penanten van de zitbank in de Gildetuin zullen worden voorzien van hardstenen dekstenen met een diamantvormige bovenkant. In plaats van de dunne afdekplaten die er nu op liggen. Er worden door diverse jubilarissen vaten bier geschonken. Gerard van Kollenburg, in het verleden een verdienstelijk tonprater, houdt een speech over zijn ervaringen in 1967, tijdens de bruiloft van prinses Anne (of Anna?) de Merode op het kasteel in Westerlo. Hij doet dat in de vorm van een buut en brengt de zaal enorm aan het lachen. Als je dit zo hoort, moet het een gewéldig feest zijn geweest voor die groep van acht jonge gildenbroeders, die net een jaar bij het gilde waren. Geweldige humor. De vergadering wordt afgesloten met een staande receptie voor de jubilarissen. Tijdens de vergadering is Geert Croonen binnengekomen. In het gezelschap van zijn dochter Franca en haar man. Geert is van geboorte een Brabander. Maar hij heeft in zijn werkzame leven in het westen van het land gewoond. Na zijn pensioen is hij in Oirschot gaan wonen met zijn vrouw Willeke. Dat moet ergens eind jaren negentig zijn geweest. Op 14 maart 2000 is hij lid geworden van ons gilde. Geert is van begin af aan een actieve Oirschottenaar en gildenbroeder geweest. Een paar jaar geleden, toen de gezondheid van Willeke het liet afweten, is hij naar Gouda verhuisd. Dichter bij zijn kinderen. Willeke is inmiddels overleden, maar is weer dicht bij ons. Geert wordt volgende week 88 jaar. Hij is wat slechter ter been geworden. En heeft daarom besloten om te bedanken voor het gilde. Daarom is hij hier. Om iedereen nog een keer de hand te schudden. En om zijn sjerp in te leveren. Jammer, maar hij heeft er goed over nagedacht. Hij komt niet terug op zijn besluit. Geert, alvast een fijne verjaardag en bedankt voor de actieve jaren dat je bij het gilde was. Ik hoop dat je ons, op afstand, nog een flink aantal jaren kunt blijven volgen. Na de vergadering, als onze gasten zijn weg gegaan, blijven we nog een uurtje in de Kapelzaal zitten om na te kaarten. Ondertussen wordt beneden een zaal ingericht voor het souper. Het is vier uur als we de warme maaltijd gaan gebruiken. Een lekker maal. Niet de gebruikelijke snert en zo. Maar heerlijke bouillonsoep met paddestoelen. Hachee met aardappelpuree, rodekool en appelmoes. En een dessert. Een goede bodem voor de rest van de avond. Tenminste, voor diegenen die nog doorgaan. Het wordt wel duidelijk dat de animo ieder jaar afneemt om het laat te maken. Een man of zestien verdwijnt naar de bar voor het eerste rondje, op eigen kosten, van het avondprogramma. Maar het leeuwendeel van de gildenbroeders vertrekt direct na het eten naar huis. We worden ouder mannen! En misschien ook wel wijzer! Ik maak nog een paar foto’s in de bar. Maar tegen zessen besluit ik om ook maar wijs te zijn. Om precies zes uur loop ik op de markt op weg naar huis. Het is mooi geweest. Een fijne dag vol goede herinneringen om te bewaren. Mijn foto’s van deze teerdag kun je hier bekijken. Ze staan misschien niet allemaal in de goede volgorde, maar dat mag de pret niet drukken. Maandag 18 januari 2016 Afgelopen jaar is door hoofdmansdeken Wim van den Biggelaar, met de hulp van keizer Cees van Rijen, een momentopname gemaakt van wat er groeit en bloeit in onze Gildetuin. Er bestond een plattegrond naar een ontwerp van onze gildenbroeder Toon Willems. Die tekening is afgelopen week bijgewerkt door gildenbroeder Toon van der Aa, nadat de gegevens van de inventarisatie waren uitgewerkt. Zaterdag 16 januari 2016 Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig werd met Spoordonk Kermis bij het café van Jantje Laak (Jan van Stralen), aan de Spoordonkseweg, een wisselschild verschoten onder de schutters van de vier Oirschotse gilden. Jan was vroeger onze standaardrijder. Zijn zoon Jan is heden ten dage een van onze vendeliers. Het café heet tegenwoordig ‘t Kroegske. Ons erelid Hein Louwers heeft foto’s in zijn bezit, die gemaakt zijn in de jaren 1979, 1981 en 1982. Mooie herinneringen. Het lijkt wel of onze latere hoofdman, erelid Toon van Overdijk, bij alle drie de verschietingen de hoofdprijs won. Later werd die verschieting verplaatst naar het grasveld vóór de Spoordonkse kerk. Dinsdag 12 januari 2016 Het voorlopige jaarprogramma 2016 is bekend. In de voorjaarsvergadering van de vier Oirschotse gilden wordt het definitief gemaakt. Er kunnen hier en daar nog wijzigingen worden aangebracht. Maandag 11 januari 2016 Gisteren was onze gildenbroeder Wim van Nistelrode jarig. Het stond goed in mijn agenda, maar het was er toch even tussendoor geschoten. Dus Wim, alsnog van harte gefeliciteerd met je 78ste verjaardag. Zaterdag 9 januari 2016 Vanmorgen hebben we met een grote groep vrijwilligers flink huisgehouden met snoeischaren, kettingzagen enz. in de houtsingel rondom onze Gildetuin. We waren bezig met ca. 20 man. Een flinke opkomst dus. En vele handen maken het werk lichter. Het was perfect weer om te snoeien. Een graad of vijf boven nul en droog. Toen ik om negen duur daar kwam, was er al een groep ijverig bezig. Een paar anderen zaten nog aan de koffie. Maar even later was iedereen aan de slag. Een paar man, de techneuten, hebben ondertussen de materiaalcontainer een centimeter of vijf hoger gesteld met de dommekracht. De container was verzakt door gravende konijnen. De deur kon bijna niet meer open. Maar dat karwei was zó gepiept. Om tien uur was het tijd voor een korte koffiepauze. Maar al gauw gingen we weer aan het werk. Er zou snel iemand komen met een versnipperaar. En dan moet er hout klaar liggen. Een uur later was er weer koffie. We zorgen goed voor onszelf. Onze gilden- broeder Rob Janssen bracht kort na elven een ketel snert en een dienblad vol roggebrood met spek. Perfect Rob..... bedankt! Maar we hadden nog een half uurtje te gaan. Dus eerst werd het werk afgemaakt. Rond half twaalf konden we aan de snert met roggebrood en om twaalf uur waren we kant en klaar. Iedereen bedankt! De foto’s staan in een webalbum. Donderdag 7 januari 2016 Zaterdag 9 januari a.s. worden er door onszelf weer snoeiwerkzaamheden uitgevoerd in onze Gildetuin. Hard nodig om de heesters en bomen in goede conditie te houden. We beginnen om 09:00 uur met koffie. Ik heb er nog niets over gehoord, maar meestal is er rond 11:00 uur een ketel snert plus roggebrood met spek en misschien een Schrobbelèrke of Sjachelèrke. Kom dus met zoveel mogelijk mensen de handen uit de mouwen steken. Dan zijn we voor 12:00 uur wel weer klaar, zoals ieder jaar. Breng zelf snoeischaar, snoeizaag, kettingzaag of zo mee. Maar sjouwers hebben we net zo goed nodig om het snoeihout uit de houtsingel te slepen.
ARCHIEF