GILDE SINT SEBASTIAAN
© 2015 Gilde Sint Sebastiaan Oirschot
Woensdag 23 november 2016 Voor de tweede maal in korte tijd verliest ons zustergilde Sancta Barbara een gildenbroeder. Nu gaat het om Theo van Nunen, die op 89-jarige leeftijd kort geleden plotseling zeer ernstig ziek is geworden. Ook nu weer door de gevreesde ziekte. We ontvingen gisteren onderstaand bericht: Gildenbroeders, Onze oudste gildenbroeder, Theo van Nunen, is op 21 november overleden. Wij verliezen hiermee een markante gildebroeder, die veel voor ons gilde heeft betekend. Hij heeft verschillende functies in het gilde vervuld en zijn vakmanschap als houtsteker blijkt nog uit diverse attributen die het gilde in bezit heeft. Op donderdag 24 november is er gelegenheid om afscheid te nemen van Theo in het Uitvaartcentrum Mutsaers, St.Jorishof 2 tussen 19:00 en 20:00 uur. De begrafenis met gilde-eer is op vrijdag 25 november om 10.30 uur in de basiliek van Sint Petrus. Aansluitend zullen we Theo naar het kerkhof begeleiden en daar afscheid van hem nemen. Met gildegroet, Namens gilde Sancta Barbara G. Kerkhof dekenschrijver
ARCHIEF