GILDE SINT SEBASTIAAN
© 2015 Gilde Sint Sebastiaan Oirschot
Vrijdag 30 december 2016 Bij het koningschieten, op dinsdag 27 september 2016, bood Bart Megens namens Megens Oirschot BV een boom aan, die in de Gildetuin geplant zou worden. Ter vervanging van een kastanjeboom, die het loodje heeft gelegd. Het Oirschotse bedrijf bestaat sinds 1916 en daarom deze schenking. Gisteren was het zover. Om 09:00 uur waren alle betrokkenen in de Gildetuin. Waaronder de oude, de huidige en de toekomstige directie van Megens. Het plantgat was al eerder uitgegraven. Dus konden we beginnen met koffie. De leverancier van de rode beuk, Bart Linmans, had het juiste materieel bij zich toen hij kwam. In nog geen twintig minuten was de klus geklaard. Op termijn zal er een herinneringsplaat bij de nieuwe boom worden geplaatst. Deken Wim van den Biggelaar had intussen gezorgd dat er iets bij de koffie was. Daar konden we mee afsluiten. Foto’s zijn te zien via deze link. Dinsdag 20 december 2016 Namens het gilde wens ik iedereen het allerbeste voor het komende jaar. Dinsdag 20 december 2016 Op woensdag 14 december jl. is onze oud-gildenbroeder Geert Croonen in zijn huidige woonplaats Gouda overleden op 87-jarige leeftijd. Geert heeft afgelopen 18e januari, op de patroonsdag, afscheid genomen van het gilde en zijn sjerp ingeleverd. Hij is toen nog een paar uur in goede gezondheid in ons midden geweest. Vandaag, op dinsdag 20 december, wordt er om 12:00 uur afscheid van hem genomen tijdens een herdenkingsdienst in de aula van crematorium IJsselhof, Goejanverwelledijk 6 te Gouda. Wij condoleren zijn familie van harte met dit verlies. Maandag 12 december 2016 We hebben onlangs een uitnodiging ontvangen van ons zustergilde Onser Liever Vrouwe Broederschap voor de Piet Schellekenswisselschildverschieting op zondag 22 januari 2017. Hieronder volgt de volledige tekst: Gildebroeders en gildezusters, Net zoals vorig jaar organiseren wij met het gilde op zondag 22 januari de Piet Schellekens wisselschildverschieting. De inschrijving is van 13.00 uur tot 14.00 uur. Er zijn geen kosten voor deelname. Het aantal pijlen wordt net als voorgaande jaren op de dag zelf bepaald, door de temperatuur en overige weersomstandigheden. We verzoeken de deelnemende schut(s)ters om tijdig aanwezig te zijn zodat een vlot verloop van de wedstrijd kan plaatsvinden. Deze wedstrijd is voor de Oirschotse gildebroeders en gildezusters en tevens ook bedoeld om gezellig bij elkaar te zijn en elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen. Met vriendelijke gildegroeten. Nico Rutten deken-schrijver
ARCHIEF