GILDE SINT SEBASTIAAN
© 2015 Gilde Sint Sebastiaan Oirschot

IN EIGEN BEHEER UITGEGEVEN BOEKEN

De Caert en Attributen... Bij gelegenheid van het 450-jarig bestaan in 1981 hebben we in eigen beheer een boek uitgegeven over de caert en attributen van ons gilde. De titel van het boek is 'De Caert en Attributen van het Sint-Sebastiaansgilde Oirschot'. Het is geschreven door de toenmalige archivaris Antoon van Esch. Het boek bevat 127 pagina's en is gerealiseerd kunnen worden met de financiële steun van de provincie Noord-Brabant, de gemeente Oirschot en de Mr. Pieter van Kollenburg Stichting te Oirschot. De Gedenkstenen... Op 9 oktober 1841 werd Jacob Carel Hendrik Pieter Baron Sweerts de Landas geïnstalleerd als beschermheer van ons gilde. Zijn vrouw Josina Agnes Reiniera Wolthera Baronesse Sloet van Hagensdorp was heel populair onder de gildenbroeders. Ze stierf op 23 juni 1845 heel jong, op 42- jarige leeftijd, en dat maakte diepe indruk bij het gilde. Al in augustus 1845 werd er initiatief genomen om een gedenkteken op te richten in de toenmalige gildentuin (achter de huizen aan de westzijde van de markt). Dat gedenkteken is er gekomen, maar reeds in 1869, toen het met het gilde een tijd lang heel slecht ging, werd het verkocht en verdween het. In 1987 schonk W.A. Thielen (juwelier-goudsmit), op wiens grond fragmenten van de gedenkstenen lagen, deze terug aan het gilde. Ze werden gerestaureerd en in ere hersteld in 1994. Na een vijftal jaren gemonteerd te zijn geweest tegen de gevel van het gemeentehuis, zijn ze tegenwoordig ingemetseld in de binnenmuur  van onze schuilaccommodatie in de 'Gildetuin' aan de Wintelresedijk. De middelste en de rechtse gedenksteen zijn opnieuw gemaakt, de linkse is een originele. Er zijn ook een paar van de gevonden fragmenten van de oude stenen ingemetseld. Bij gelegenheid van het eerherstel in 1994 heeft archivaris Antoon van Esch een 16 pagina's tellend boekje geschreven dat met steun van Drukkerij De Croon van Heerbeek is gerealiseerd. De titel van het boekje is 'De Gedenkstenen van onze Beschermvrouwe'. Verguld met de Guld In 1997 hebben we opnieuw een boek uitgegeven met als titel: 'Verguld met de Guld'. Het beschrijft het reilen en zeilen van ons gilde in de periode van 1896 tot 1996. Het boek bevat 232 pagina's en is rijkelijk voorzien van zwartwit foto's uit deze periode. Het verhaal begint in 1896, toen ons gilde uit een diepe impasse ontsnapte door een fusie aan te gaan met het op 1 september 1896 opgerichte gilde Sint Joris (dorp). Het boek is geschreven door Theo van de Loo, Antoon van Esch en Piet Machielsen. Het is gerealiseerd kunnen worden met de financiële steun van het Anjerfonds Noord- Brabant, Drukkerij De Croon van Heerbeek, de Stichting Cultuurfonds t.b.v. Noordbrabantse Schuttersgilden, de Mr. Pieter van Kollenburg Stichting, mevrouw G. van Laarhoven-Verkerk en baron A.J.H. (Dolf) Sweerts de Landas. Sommige boeken zijn nog te koop. Indien je geïnteresseerd bent neem dan even contact op met de rentmeester.
HISTORIE