GILDE SINT SEBASTIAAN
© 2015 Gilde Sint Sebastiaan Oirschot
Elk nieuw gildelid is verplicht bij zijn installatie op Sint Sebastiaansdag in handen van de hoofdman de gilde-eed af te leggen: "Ik beloof als gildenbroeder van gilde Sint Sebastiaan alle bepalingen van de caert en het reglement na te leven en te onderhouden, gelijk onze voorouders het beloofden en volbrachten in handen van hun overheden."
GILDE-EED