GILDE SINT SEBASTIAAN
© 2015 Gilde Sint Sebastiaan Oirschot
GILDELIED  (wijze: in 't bronsgroen eikenhout...) Waar het Oude Burgergild Sint Sebastiaan. Fier door Oirschotsch straten trekt, Met haar kleurig vaan. Waar de trom ons samenroept Op des Hopmans woord. (2x) Daar leeft haar ouden roem, Steeds met eere voort. Waar de Vaandrig zijn blazoen Siert met goud en eer. Waar hij 't Gildevaan ontrolt voor den wedstrijd wêer. Daar toont ons zijn vaandelkunstEenig in haar soort. (2x) Dat wêer een eerste prijs Bij ons vendel hoort. Waar de Standaard, fier zijn paard Houdt, in juisten stand. Waar hij in den wedstrijd rijdt Flink met vaste hand. Waar ons Gildetromme klinkt, Zuiver en accoord. (2x) Daar gaat ook altijd prijs Mêe naar Oirschot voort. Waar 't geweer in actie komt Van ons schutterstal. Daar vliegt klos of wip omlaag Met dond'renden knal. Waar dan ook ooit oproer dreigt Of de vrêe verstoort. (2x) Daar zullen mannen staan Hier in 't Zuider oord. Waar 't beeld van onzen Schutspatroon Gemarteld en gehoond. Voor het geloof doorwond, bebloed, Op ons vaandel troont. Daar moet ook ons streven zijn Roomsch in daad en woord. (2x) Dan schijnt het donk're Zuid, Als een lichtend oord. Waar de hooge grijze dom Steeds het dorp ons wijst. Waar naast frisch en land'lijk schoon Vrêe en welvaart rijst. Waar een gastvrij samenzijn Iedereen bekoort. Daar is ons Gildenhuis, Oirschot dierbaar oord. Daar zijn wij allen thuis, Oirschot dierbaar oord. Doorklikken naar lied 2
GILDELIED (1)