GILDE SINT SEBASTIAAN
© 2015 Gilde Sint Sebastiaan Oirschot

Ons wapen is de kruisboog. Daarmee schieten we

op de staande wip.

Om niet geheel duidelijke redenen zijn we ruim

100 jaar geleden afgestapt van het koningschieten

op de vogel.

Het koningschieten met de kruisboog op wip vindt

sinds de tweede wereldoorlog plaats in de even

jaren op kermisdinsdag. Het is in Oirschot kermis

op de laatste zondag van september.

Onze koningsvogel hangt aan een zilveren breuk,

die geschonken werd door koning Jos de Croon bij

gelegenheid van zijn tweede koningstitel in 1996.

Het oudste koningsschild dat in ons bezit is komt

uit 1613 en is destijds aan het gilde geschonken door Andries Courtois. De koningsschilden van vóór

1896 zijn niet meer in ons bezit. Het is bekend dat in de 19e eeuw rekeningen van kasteleins werden

betaald met koningszilver.

Wel bestaat er nog een lijst met koningen vanaf 1600.

KONINGSCHIETEN