GILDE SINT SEBASTIAAN
© 2015 Gilde Sint Sebastiaan Oirschot

LIDMAATSCHAP

In de Caert (statuten) wordt aangegeven hoe men het lidmaatschap van het Sint Sebastiaansgilde Oirschot kan verwerven. Met het vaststellen van de nieuwe Caert in 2003 is tevens vastgelegd, dat alleen tijdens Sint Sebastiaansdag (3e maandag van januari) nieuwe leden worden geïnstalleerd. Achterliggende gedachte is, dat de waardigheid van de installatie wordt vergroot door die op deze hoogtijdag te laten plaatsvinden. De installatie is voor een gildenbroeder, en voor ons gilde, hét moment waarop betrokkene volledig in het gilde wordt opgenomen. Die volledigheid uit zich, doordat pas ná de installatie de sjerp mag worden gedragen. Om de installatie goed te laten verlopen is een procedure opgesteld. Te volgen regels bij de installatie: 1.   De installatie vindt plaats direct na opening van de feestvergadering op Sint Sebastiaansdag. 2.   De hoofdman stelt zich op voor de tafel van de overheid. 3.   De te installeren gildenbroeder wordt door de hoofdman gevraagd naar voren te komen, alwaar de te installeren gildenbroeder zich tegenover de hoofdman opstelt, voor de tafel van de overheid. Vanuit de zaal bezien staat de hoofdman links en de te installeren gildenbroeder rechts opgesteld. 4.   De hoofdman roept de vaandrig op om zich met het vaandel aan de voet op te stellen aan de rechterzijde van de te installeren gildenbroeder. De vaandrig stelt zich dus het dichtst op bij de tafel van de overheid. 5.   Alle aanwezige gildenbroeders krijgen van de hoofdman het verzoek om tijdens de installatie te gaan staan. 6.   De hoofdman vraagt de te installeren gildenbroeder om met zijn rechterhand het gildenvaandel vast te pakken. 7.   De hoofdman leest de gilde-eed voor, die door de te installeren gildenbroeder wordt herhaald. Na volledige aflegging van de eed, mag de geïnstalleerde gildenbroeder het vaandel los laten. De vaandrig blijft met het vaandel aan de voet staan. 8.   De hoofdman omhangt de geïnstalleerde gildenbroeder met de sjerp en overhandigt hem twee gildenboeken (uitgave 1981 en 1996). 9.   De hoofdman geeft de geïnstalleerde gildenbroeder de gelegenheid om een kort dankwoord uit te spreken naar de aanwezige gildenbroeders. 10. De hoofdman verzoekt de vaandrig om het vaandel weg te zetten en zich weer te voegen in de overheid. Tevens geeft de hoofdman de aanwezige gildenbroeders de gelegenheid om de geïnstalleerde gildenbroeder te feliciteren. 11. Na de felicitaties verzoekt de hoofdman alle gildenbroeders weer plaats te nemen, zodat de feestvergadering kan worden hervat.
ORGANISATIE