GILDE SINT SEBASTIAAN
© 2015 Gilde Sint Sebastiaan Oirschot
Wij hebben tegenwoordig alles bij elkaar ca. 50 leden. Gebaseerd op traditie kent ons gilde een ‘zware’ top, de overheid. Deze overheid kent 13 functies. Een aantal oudere leden van het gilde zijn, op grond van hun jarenlange verdienste voor het gilde, benoemd tot erelid. Bovendien kennen we een paar ereleden, die dat zijn geworden op basis van hun positie in de maatschappij. Zoals eredeken Judith Keijzers-Verschelling (burgemeester van Oirschot), eredeken Frits Speetjens (oud-burgemeester van Oirschot) en gildeheer Leendert Spijkers (pastoor van de parochie St. Odulphus van Brabant). Ook dát is al heel lang traditie, dat de burgemeester en de pastoor van Oirschot erelid worden van het Sint Sebastiaansgilde. De andere Oirschotse schuttersgilden respecteren die traditie. Onze beschermheer is prins Simon de Merode uit België. Hij heeft deze titel op 2 oktober 2018 aanvaard en overgenomen van zijn oom, prins Boudewijn de Merode. Prins Boudewijn had het beschermheerschap al aanvaard in 1978, na zijn oom prins Charles de Merode Westerloo die beschermheer was geworden in 1923. Al weer enkele generaties lang zijn de Merodes, de vroegere heren van Oirschot, dus beschermheer van gilde Sint Sebastiaan. Ereleden hebben het recht om de vergaderingen van de overheid bij te wonen. De overheid vergadert iedere tweede dinsdagavond van de even maanden om half negen in ons gildenhuis het ‘Hof van Solms’. Ze zitten dan in een met gilde-attributen aangeklede eigen vergaderkamer, de zogenaamde Gildekamer. Hier staan twee enorme tegen elkaar geschoven tafels, met eromheen een veertiental stoelen met hoge ruggen. Op de ruggen van die stoelen zijn zilveren platen gemonteerd met erin gegraveerd de functies van de leden van de overheid. In principe heeft iedereen dus zijn eigen stoel op een vaste plek aan tafel. Een van de beide tafels en alle stoelen zijn geschonken door onze gildevrienden Wim en Annie van der Schoot- Van de Ven zg.
ORGANISATIE