GILDE SINT SEBASTIAAN
© 2015 Gilde Sint Sebastiaan Oirschot

TRADITIES

Maandelijkse vergadering Iedere maand, op de tweede dinsdag, wordt er vergaderd. In de oneven maanden is het leden- vergadering en in de even maanden vergadert de overheid. De ledenvergadering van maart wordt beschouwd als jaarvergadering. Tijdens de jaarvergadering vinden verkiezingen plaats van de gekozen leden van de overheid. Het ene jaar de hoofdman, de koningsdekens en de archivaris. Het andere jaar de rentmeester en de hoofdmansdekens. Patroonsdag 20 januari is de de kerkelijke feestdag van Sint Sebastiaan, onze schutspatroon. Wij vieren onze patroonsdag op een zaterdag in januari, die het dichtst bij 20 januari ligt. Vroeg in de ochtend, om 08:15 uur verzamelen we in ons gildehuis, het Hof van Solms, waar we tegen negenen in optocht optrekken naar de basiliek. Om 09:00 uur is er een eucharistieviering aan ons gilde-altaar in de achterste straalkapel van de Sint Petrus Basiliek. Daarbij zijn onze partners, de vrienden van het gilde en de nabestaanden van overleden leden aanwezig. In deze eucharistieviering wordt onze eigen miskelk gebruikt, die ons bij verrassing op 19 januari 1981 werd geschonken door em. pastoor J.L.H.A. (Jan) de Kroon. Een uitvoerige beschrijving van deze miskelk staat in 'De Caert en Attributen....' uit 1981. Na de mis gebruiken we met zijn allen koffie met wat lekkers in ons gildehuis. Hierna gaan onze gasten naar huis en gebruiken de gildenleden een koffiemaaltijd. De rest van de ochtend wordt er gekaart, gebuurt en wat gedronken. Om 13:00 uur is het feestvergadering. Vaak worden er dan jubilarissen in de bloemetjes gezet, eventueel nieuwe leden geïnstalleerd en worden er onderscheidingen uitgereikt. Onze archivaris houdt meestal een lezing over een of ander interessant en/of actueel onderwerp. De rest van de middag besteden we weer aan kaarten, buurten en drinken. Aan het eind van de middag nuttigen we een warme maaltijd en nemen daarna nog een laatste rondje in de bar van het gildehuis. Hierna trekken we naar een van de horecagelegenheden in het centrum van het dorp en blijven daar een paar gezellige uurtjes om de feestdag af te sluiten. Opening schietseizoen Op de eerste maandagavond, nadat in het voorjaar de zomertijd is ingegaan, openen we het schiet- seizoen met een verschieting om de keizer Cees van Rijen wisselspeld. Dit jaar, in 2018, werd de speld gewonnen door Jos Smetsers, die de vogel bij het 61e schot naar beneden wist te halen. Daarna houden we iedere maandagavond, tot aan de kermis eind september, een interne verschieting om het Janus van der Vleuten wisselschild. Onderlinge schietcompetitie Om de schietvaardigheid op een hoog peil te krijgen, houden we een interne competitie. Daar beginnen we mee op de eerste maandagavond, na het ingaan van de zomertijd, om ca. 18:00 uur. De eerste avond schieten we op de vogel om de keizer Cees van Rijen draagspeld (zie hierboven). De competitie duurt tot de laatste maandag voor de kermis. We schieten per serie achttien pijlen, verdeeld over zes verschillende schutsbomen. Men mag aan het einde van de competitie zijn drie slechtste series laten vervallen en over de rest wordt dan het gemiddelde berekend. De winnaar mag vanaf kermisdinsdag een jaar lang het Janus van der Vleuten wisselschild dragen. Om de minder getalenteerde schutters ook een kans te geven om het wisselschild te winnen, wordt er vanaf 2005 per schutter jaarlijks een handicap bepaald door een commissie van  'een wijze man'. Koningschieten Op kermisdinsdag van de even jaren schieten we om de koningstitel. Oirschot kermis is op de laatste zondag van september. Kermisschieten In de oneven jaren schieten we op kermisdinsdag om de titel Kermisschutter. Deelname aan gildenfeesten Jaarlijks nemen we binnen onze kring 'Het Kwartier van Oirschot' deel aan de  kringdag en het liefdadigheidsfestijn. Deelname aan andere gildenfeesten wordt per geval bekeken en beslist in de ledenvergadering. Wisselschildverschietingen De vier Oirschotse gilden houden ieder jaar vier onderlinge verschietingen om het: - Gemeentewisselschild (GWS voor eerste viertallen) - Heemkundewisselschild (HWS voor tweede viertallen) - Overigen wisselschild (OWS voor alle andere schut(s)ters) Deelname is uitsluitend voorbehouden aan leden van een van de vier Oirschotse schuttersgilden. Kleine kring (verboedering) In 1932 werd in Moergestel de 'kleine kring' opgericht. Deze verbroedering is de oudste kring van gilden, want 'Het Kwartier van Oirschot' werd pas enkele jaren later opgericht. Bij de kleine kring zijn aangesloten de tien kruisboog-gilden uit Oirschot, De Beerzen, Diessen en Moergestel. Bij toerbeurt wordt er ieder jaar een verschieting gehouden. De prijzen bestonden vroeger uit huishoudelijke spullen, vandaar dat de verschieting, door de ouderen onder ons, nog steeds 'de potten en pannen' wordt genoemd. Naast de te winnen zilveren (wissel)schilden bestaan tegenwoordig de prijzen hoofdzakelijk uit voedingswaren en enkele geldprijzen. Snoeiwerkzaamheden Op de tweede zaterdag van januari wordt jaarlijks, vanaf 09:00 uur, door onze leden de gildetuin gesnoeid. Vele handen maken licht werk en..... altijd zorgt er wel iemand voor warme koffie met worstenbroodjes en/of een paar grote pannen ouwerwetse snert en roggebrood met buikspek! Gildebarbecue Rond de zomervakantie, ergens in juli of augustus, organiseren we in onze Gildetuin voor onszelf, onze partners en onze directe buren van de Wintelresedijk, jaarlijks een uitgebreide barbecue. We kunnen hier nooit meer mee stoppen, want wel ieder jaar schenken leden, die wat te vieren hebben, enkele vaten bier. 'Voor bij de barbecue', wordt er dan altijd bijgezegd. Waarschijnlijk staat er bij de brouwerij nog een lange rij vaten te wachten op consumptie; we kunnen nog járen vooruit!
HISTORIE