Het oudst bekende feit dat het bestaan van schuttersgilde Sint Sebastiaans Gilde Oirschot bewijst, voert terug naar de late Middeleeuwen, naar het jaar 1531. Dat jaar werd de Caert (nu zeggen we: statuten) van het gilde vernieuwd. Door de eeuwen heen is gilde Sint Sebastiaan Oirschot actief gebleven. Onderlinge broederschap, dienstbaarheid aan de Oirschotse gemeenschap en sportiviteit in competities en wedstrijden zijn belangrijke waarden waarop het bestaansrecht en de tradities van het gilde zijn gebaseerd. Het gilde telt rond de 50 leden.