“De vogel in dit schild werd op 28 mei 2016 geschonken door baron Dolf Sweerts de Landas Wyborgh t.g.v. het huwelijk van zijn dochter Sophie in Engeland waar Gilde St. Sebastiaan een vaandelgroet bracht”

Dit staat gegraveerd op de achterzijde van het nieuwe schild dat op de teerdag 2019 is gepresenteerd. Een pracht schild dat gedragen wordt door oud-koningen. Voor het eerst door Karel Smetsers, koning van 2012 tot en met 2018.
Baron Dolf Sweerts de Landas is vriend van Gilde St Sebastiaan sinds medio 1996. Hij is familie van Jacob Carel Hendrik Pieter Sweerts de Landas die in 1841 onze beschermheer werd. Het geslacht Sweerts de Landas was van 1666 tot 1827 Heer van Oirschot.
Op uitnodiging is een delegatie van 6 leden in mei 2016 in Engeland geweest voor het brengen van een vendelgroet bij het huwelijk van Sophie, dochter van de baron. Daar ontving toenmalig koning Karel Smetsers uit handen van de baron een zilveren vogel, die hij had gekocht bij Koopman Rare Art in Londen (https://www.koopman.art). Op initiatief van koning Karel is deze vogel verwerkt in een schild in de letter ‘S’. Deze letter S staat voor: Sebastiaan, Sweerts de Landas, Saamhorigheid en Smetsers. Het schild is gemaakt door Kees Ketelaars uit Moergestel.