De verkiezing van een nieuwe hoofdman en de herverkiezing van onze twee koningsdekens stonden op de agenda van de jaarvergadering 2019 die gisteren, 26 maart, is gehouden. Op de goed bezochte vergadering is met algemene stemmen Karel Smetsers gekozen tot hoofdman van het gilde. Hij volgt Jos de Croon op, die na bijna 5 jaar om gezondheidsredenen deze functie neergelegde. Onder applaus van alle leden overhandigde Jos de Croon de attributen, behorend bij het hoofdmanschap, aan zijn opvolger Karel Smetsers.
De beide koningsdekens, Rogier Willems en Gerard van Kollenburg werden herkozen. Met applaus onderstreepten de leden hun instemming.