Bijna mei. Hoogtijd om het resultaat van de winterverschieting tussen de 4 Oirschotse gilden, die elk jaar wordt georganiseerd, bekend te maken.
In klasse A is Aad Schakel van St Joris eerste geworden. De schutters van ons gilde in deze klasse, Jos Smetsers, Jan van Zelst en Ad van Nunen, zijn terecht gekomen op respectievelijk de plaatsen 3, 7 en 8.
In klasse B won Toon Verhagen, ook van St Joris. Onze koning, Hans van Kollenburg, bezet de vijfde plaats.
Tot slot de strijd om het handicapschild. Hiervan is een van onze schutters de winnaar geworden en wel Jan van Zelst.  In deze categorie werd Ad van Nunen vijfde en Jos Smetsers zesde. Niet slecht broeders.