Wij heten met ingang van vandaag, 15 mei 2019, Toon Capel en Jean-Pierre Louwers van harte welkom als lid van Gilde Sint Sebastiaan, als gildebroeders. Zij zullen overeenkomstig de bepalingen in de Caert op de eerstvolgende Sint Sebastiaansdag worden geïnstalleerd. Toon en Jean-Pierre van harte welkom en alvast veel broederschap toegewenst.