Onder zonnestralen en met zichtbaar plezier hebben Vincent Voets, uitbater van “De Beurs” en Karel Smetsers, hoofdman van ons gilde, afgelopen week de afspraken beklonken tussen St. Sebastiaan en De Beurs als het nieuwe gildehuis. Dit gebeurde met het zetten van de handtekeningen onder die afspraken.