Elk jaar, op 2e Pinksterdag nemen wij en onze Oirschotse zustergilden deel aan de processie naar Kapel de Heilige Eik. (Bij slecht weer luiden om 09.00 uur de klokken en wijken we uit naar de Sint Petrus basiliek).
Programma
1.  Om 10.00 uur, treden de gilden in
2.  Openingslied   Arti en koor: Ave maria uw kind’ren zijn hier
3.  Kinderen leggen bloemen. Arti en koor: God groet u zuiv’re bloeme
4.  Schuldbelijdenis
5.  Lofzang Koor zingt: Wij groeten u o, koningin
6.  Eerste lezing Lector
7.  Tussenzang Koor: Maria te minnen
8.  Evangelie pastor
9.  Geloofsbelijdenis
10. Voorbeden
11. Collecte Arti speelt: Anthem (Chess)
12. Sanctus Koor zingt: Gebenedijt zijt gij
13. Communie-uitreiking Arti en koor: Irish Tune from county Derry
14. Slotlied Arti en koor: Hulde aan o.l.vrouw
15. Slot Arti speelt: St. Florian Choral
16. Verwacht einde om 11.30 uur