Gilde Sint Sebastiaan uit Westerlo had te kennen gegeven graag het fotoboek over de expositie ‘Heren van Merode ‘, gehouden in oktober 2018, te komen halen in Oirschot. Donderdag 20 juni jl. was het zover. In de Sebastiaanskamer in de Dekanijstraat overhandigde hoofdman Karel Smetsers aan zijn collega van het zustergilde uit Westerlo, Marc Bruel, het fotoboek.¬† De delegatie uit Westerlo kwam niet met lege handen: ze brachten de uitnodiging mee voor de beurtelingse ontmoeting op zaterdag 21 september in Westerlo. Ze hebben een fantastisch programma opgesteld; daarover later¬† meer.