In 2019 is de verschieting tussen de 4 Oirschotse gilden om het Gemeentewisselschild (GWS), het Heemkundewisselschild (HWS) en/of het Overigen wisselschild (OWS) op één middag (in plaats van 4) en wel op:

Zaterdagmiddag 24 augustus a.s.
Verzamelen om 14.00 uur
Verschieting begint om 14.30 uur.
Prijsuitreiking schilden om 18.00 uur

De verschieting is in de gildetuin van Sint Sebastiaan, Wintelresedijk 1A.

Toelichting
Door de hoofdlieden van de 4 Oirschotse gilden is besloten om de wedstrijd om de wisselschilden terug te brengen van 4 verschietingen in het jaar tot een middag. Dit om te verzekeren dat alle 4 Oirschotse gilden mee kunnen doen.