De strijd om het Gemeentewisselschild (GWS), het Heemkundewisselschild (HWS) en het Overige wisselschild (OWS) 2019 is beslecht op 24 augustus. Onder hoogzomerse omstandigheden reikte burgemeester Judith Keijzers-Verschelling aan het eind van de dag het GWS uit aan Broederschap Onser Lieve Vrouwe. De voorzitter van Heemkunde De Heerlijkheid, de heer A. Neggers, mocht het HWS overhandigen aan St. Joris. N.van de Ven won het OWS; keizer C. van Rijen spelde hem de zilveren speld op. L. Schellekens van Broederschap Onser Lieve Vrouwe mag zich, evenals vorig jaar, “Kampioen van Oirschot” noemen.