Tijdens het najaarsoverleg van de hoofdlieden van de ca. 40 gilden behorend tot de kring “Kwartier van Oirschot” op 24 oktober jl., riep de voorzitter van de kring, Bert van der Staak, halverwege het overleg oud-hoofdman Jos de Croon naar voren. Jos ontving van de kring onder applaus van de aanwezige hoofdlieden een certificaat. Dit als dank voor zijn inzet gedurende zijn perioden van hoofdman van Sint Sebastiaan voor het wel en wee van het Kwartier van Oirschot. Jos gefeliciteerd!
Meer weten over de organisatiestructuur van de Brabantse gilden ga op deze website naar: Over ons en dan naar schuttersgilde.