Programma teerdag ook wel patroonheilige dag of Sint Sebastiaansdag

zaterdag 18 januari 2020

08.15 uur Tekenen presentielijst en koffie in De Beurs.

08.45 uur Vertrek in optocht vanaf De Beurs naar de Sint Petrusbasiliek.

09.00 uur Heilige Mis voor de levende en overleden leden van Gilde Sint Sebastiaan,
hiervoor zijn uitgenodigd onze eredekens, gildeleden, Vrienden, partners van
leden en nabestaanden van overleden leden. Tijdens de mis hangen we de
rouwschilden van Johan Smetsers, Janus van der Vleuten en Loek van de Wal in
de daarvoor bestemde kast.

09.45 uur Terugkomst in ons gildehuis De Beurs voor een kopje.

10.30 uur Koffietafel.

11.15 uur Kaarten en buurten.

13.00 uur Feestvergadering met o.a. installatie van de nieuwe leden Jean-Pierre Louwers,
Toon Capel en Rick Speekenbrink en een andere invulling van de traditionele
voordracht door één van onze jeugdige leden en enkele officiële zaken.

14.30 uur Huldiging wegens jubilea van Piet van den Biggelaar, Dirk Hagemeijer, Hans van
Kollenburg, Jan van Zelst (allen 40 jaar lid) en Piet Machielsen (25 jaar lid).

16.00 uur Kaarten en buurten.

17.00 uur Warme maaltijd.

18.30 uur Start rondgang