Dinsdagavond, 11 februari, mochten wij mevrouw Van der Wijst-van Deursen en de heer Juul Geerlings ontvangen in de Sebastiaanskamer. Vanuit de nalatenschap van wijlen onze gildebroeder Loek van de Wal overhandigden zij aan het gilde een schitterend beeld van onze patroonheilige Sint Sebastiaan. De nabestaanden waren eensgezind tot de slotsom gekomen dat het beeld nergens beter dan in de Sebastiaanskamer tot zijn recht zou komen. Bovendien hebben zij tot uitdrukking gebracht dat “ome Loek” waarde hechtte aan het instandhouden van gilde-attributen. Hoofdman Karel Smetsers nam met zichtbare en uitgesproken blijdschap het beeld in ontvangst. Op de foto staat links Juul Geerlings met voor hem het geschonken beeld; in het midden staat mevr. Van der Wijst en rechts hoofdman karel Smetsers.