Op 18 januari jl., stond tijdens de viering van de patroonsheilige-dag, de installatie van nieuwe leden en de huldiging van 5 jubilarissen gepland. Maar het mocht zo niet zijn. Die dag in alle vroegte overleed onze broeder Hans Megens. En volgens aloud en goed gebruik staakt het gilde dan alle activiteiten.
De installatie van nieuwe leden is nu geschied op de jaarvergadering. Op 10 maart legden Toon Capel en Rick Speekenbrink tegenover de hoofdman en hun broeders de ceremoniële eed af. Het derde nieuwe lid, Jean-Pierre Louwers konden we helaas nog niet installeren. Die festiviteit hebben we nog tegoed.
“Met de toetreding van deze nieuwe leden, zet de noodzakelijke verjonging die drie jaar geleden begon, gelukkig door. Hopelijk houdt het gilde deze trend vast en mogen we volgend jaar weer deze mooie ceremonie herhalen”, aldus hoofdman Karel Smetsers.
Aansluitend aan de installatie volgde de huldiging van de jubilarissen; één zilveren en vier smaragden. Piet Machielsen is gehuldigd voor 25 jaar lidmaatschap. De andere jubilarissen zijn al 40 jaar onafgebroken lid. Dat zijn: Hans van Kollenburg, Piet van den Biggelaar, Jan van Zelst en Dirk Hagemeijer.
De jaarvergadering is ook het moment voor de bestuursverkiezing. Overeenkomstig het rooster was rentmeester Theo Cruijff aftredend. Hij had zich na acht jaren deze tijdrovende functie te hebben bekleed, niet herkiesbaar gesteld. Op voordracht van het bestuur, in gildetermen overheid genaamd, is Dirk Hagemeijer gekozen tot zijn opvolger.
Op de foto, zoals altijd gemaakt door Toon van der Aa, van links naar rechts:
Toon Capel, Hans van Kollenburg, Dirk Hagemeijer (nieuwe rentmeester), Piet Machielsen, Piet van den Biggelaar, Jan van Zelst, Rick Speekenbrink