Op de jaarvergadering van 2020 is Dirk Hagemeijer gekozen tot rentmeester van gilde St Sebastiaan. Hij volgt Theo Cruijff op, die na 8 pittige jaren niet meer herkiesbaar was. Dirk weet waar hij aan begint. Hij was het immers eerder al een aantal jaren. Wij wensen hem veel succes maar vooral veel plezier als rentmeester van ons gilde.
Op de foto hangt scheidend rentmeester Theo (rechts),  Dirk (links) onder het wakend oog van hoofdman Karel Smetsers de attributen om die horen bij de eerbiedwaardige functie van rentmeester/secretaris.

Met deze wisseling veranderen ook de contactgegevens; zie pagina “contact” van deze website.