Op 11 april jl. is na een kort ziekbed de heer Tiny Vorstenbosch overleden. Voor veel schutters van de Brabantse gilden was hij een begrip. Kruisbogen maken en repareren daarin was hij een vakman. Hij was een gildebroeder, lid van Sint Jan Baptist, Oerle. Morgen wordt van hem met aangepaste gilde-eer afscheid genomen.