Sinds de ledenbijeenkomst waarin we eerder dit jaar 2 nieuwe, jonge leden installeerden, zijn we niet meer bijeen geweest. Dit door de coronacrisis. Een van de gevolgen is dat de nieuwelingen niet of nauwelijks kennis hebben kunnen maken met hun medebroeders en omgekeerd de “oudjes” niet met hen. Evenmin met onze tradities, gebruiken enz.
Tijd voor actie. Wat kan er wel en is mooi om te doen? Dit resulteerde erin dat Hoofdman Karel Smetsers telefonisch op pad ging met enkele ideeën richting de nieuwere, jongere leden:
Toon Capel, Jerôme van Dun, Dirk van Kollenburg, Jean-Pierre Louwers, Martijn van Nunen, Grard Smetsers, Rick Speekenbrink en Rogier Willems. Zij reageerden allen enthousiast . Samen zijn ze nu druk doende met de uitwerking. Er staan voor de korte termijn 2 activiteiten gepland:
1) Deze 8 jongere broeders gaan de komende tijd een aantal “oudjes” benaderen voor een babbel, een interview. Uiteraard worden de regels van het RIVM in acht genomen. Hedendaagse communicatiefora kunnen hiermee behulpzaam zijn.
Van ieder gesprek/interview wordt “verslag” gedaan op onder andere onze website en Facebookpagina.
2) Op 30 mei a.s. gaan we allemaal samen een bingo online doen. Dit gaat via het online video en audio conferencing “ZOOM” en kan dus vanuit thuis met je familie, vrienden, buren gespeeld worden. Hou deze avond vrij. De “jeugd”  hoopt dat er zoveel mogelijk leden mee doen. Verdere instructies hoe dit verder gaat werken volgen binnenkort.
Mooi man, toch!