Hij zat in het Torentje. In zijn werkkamer. Een momentje voor zichzelf, denken we. Hij kwam googled op onze website en las daar het bericht ‘Ja dat is mooi man’. Bingo, de bron voor zijn volgende woorden: “En dan wil ik mij vandaag speciaal richten tot de jongeren in Nederland. Kom met ideeën over hoe ons land er de komende tijd uit moet gaan zien. Want het gaat uiteindelijk om jullie toekomst. Jullie ideeën en creativiteit zijn dus heel hard nodig.”
Deze woorden sprak hij uit tijdens de, voorlopig laatste, corona-persconferentie op 19 mei jl.
Wij waren hem daarin voorgegaan voor wat betreft de jongeren binnen ons gilde. Onze ervaring is dat zij graag meedenken, met ideeën, creativiteit en organisatievermogen komen. Dat geeft vertrouwen. Dat geeft een prachtig gevoel van saamhorigheid, van broederschap. Meer weten? Lees: “Ja dat is mooi man”. Of neem contact met ons op.