Met enige regelmaat plaatsen we op de site wetenswaardigheden die te vinden zijn  in het archief van het gilde. Dit keer  over het gilde tijdens de Eerste Wereldoorlog, de zogenaamde Grote Oorlog 1914-1918. Waarom daarover?  Om 2 redenen. Ook toen werd het gilde, evenals nu door het coronavirus, beperkt in haar activiteiten. De oorzaken van de beperkingen zijn weliswaar onvergelijkbaar maar de gevolgen wel. De tweede reden is dat aan het einde van deze oorlog ook een virus, bekend als Spaanse griep, veel mensen het leven heeft gekost. Onder de ‘Bezigheden’, op de pagina ‘Activiteiten’ zijn deze wetenwaardigheden die door Wim van den Biggelaar zijn opgediept, te vinden.