“Ik dacht meteen: hier zit kopij in voor een of meer artikelen in “Van Den Herd”. Dit merkt mevrouw Maria van Deutekom op in haar artikel dat is gepubliceerd in uitgave nr 3/2020 van dit blad van heemkundekring De Heerlijkheid Oirschot.
Even terug in de tijd. Op 16 september vorig jaar brachten we op deze site  een bericht uit onder de kop: Goede buur, beter dan verre vriend. Hierin wordt gewezen op een artikel naar aanleiding van een interview van mevr. Deutekom, bestuurslid van de heemkundekring, met onze hoofdman en de voorzitter van de archiefcommissie. Dit bericht is nog steeds te lezen.
Het vervolg hierop is een gedegen antwoord op de vragen: hoe gilden zijn ontstaan en wat was hun belangrijkste functie.  De uitgebreide zoektocht in de literatuur naar antwoorden spitst zich in het artikel toe op ons gilde.
Raadpleging van verschillende bronnen, vrijwel allen aanwezig in ons archief, duiden erop dat het gilde “is gegroeid uit een groepering rond de fundatie van Sint Sebastiaan ook al blijkt dat niet met zoveel worden uit de oude statuten”. (een kerkelijke fundatie, nu zouden we spreken over een stichting, had tot doel om Missen op te laten dragen; daarvoor was geld nodig onder andere voor het levensonderhoud van de priester)
Deze waarheid is niet de waarheid die unaniem gedeeld wordt binnen het gilde. De waarheid die een aantal broeders hoog in het vaandel hebben, is dat we oorspronkelijk zijn ontstaan met een beschermende, verdedigende taak, een soort burgerwacht dus.
Uiteraard is het volledige, zeer lezenswaardige artikel te vinden in het archief, de Sebastiaanskamer. Iedereen is welkom om kennis van te nemen van de roemrijke geschiedenis van St Sebastiaan.