Van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden is het verzoek om een brief en lied van Leo en Irma Niessen, Europees schutterskoningspaar 2018-2021 door te sturen naar de leden. Het is een hartverwarmende brief met een bijzonder, eveneens hartverwarmend lied op de melodie van Halleluja van Leonard Cohen. We voldoen dan ook graag aan dit verzoek.
Als Europees schutterskoningspaar zijn Leo en Irma Niessen bij veel  activiteiten aanwezig geweest. Zeker in deze periode van afstand door het coronavirus dragen zij bij aan verbinding tussen de gildebroeders en -zusters. Onderstaand kun je de brief van Leo en Irma lezen en tref je de link aan met het lied van Leo, Irma en hun kinderen.

Brief van Leo en Irma, Europees schutterskoningspaar
Een Virus, zo veel kleiner als dat je met je ogen kunt waarnemen, heeft ons gelukkige leven abrupt tot tot stilstand gebracht. Mensen waarvan wij hielden, die voor ons en voor de gemeenschap heel waardevol waren, werden ons ontnomen. Het schietseizoen was voorbij, vooraf het begonnen was.
Onze gildes en onze gildewereld zijn zwaar getroffen, maar mogen zich, naar onze mening, niet naar de achtergrond terugtrekken. Er zijn verenigingen die nog steeds proberen om daar waar mogelijk activiteiten te organiseren. Maar er zijn ook gildes die op betere tijden wachten. En wat de toekomst brengt…… niemand kan het zeggen. Niemand kan dit in een kristallen bol bekijken.
Ook voor ons heeft de Covid-19-Virus ons Europees Koningsjaar abrupt afgesloten. We willen echter niet bij de pakken neer gaan zitten en wachten tot er betere tijden komen. Wij werken aan het in leven houden van de schuttersgeest. Dit doen we bijvoorbeeld met een kaartje per post, via sociale media, een persoonlijke boodschap, een film, of zoals nu, met een lied.
We hebben zo veel mooie initiatieven mogen ervaren, die bedoeld zijn om onze medemens te helpen, de mensen die ervoor gezorgd hebben dat we er trots op zijn een gildebroeder te zijn.
Er is zo veel broederschap binnen onze verenigingen en hart voor het schutterswereldje. Maar nu is er deze strijd, terwijl de verenigingen vaak al moeite hebben om te overleven. Wie kan zeggen hoeveel verenigingen er na de Corona nog over zijn?
Een ding is zeker, de verplichte sociale afstand heeft ons dichter bij elkaar gebracht, al lijkt dit soms alleen in gedachten. Laat ons er samen aan werken, zonder grenzen, dat via de sociale media onze broederschap leeft, met heel ons hart. Laat ons fier blijven op onze gilden en verenigingen en maak onze sociale doelstellingen bekend, dat u bereid bent om er te zijn voor anderen! Velen zijn in afwachting van deze kleine contacten, een telefoontje, een bezoekje, “lang geleden, hoe gaat het nu, alles nog in orde?” Dit persoonlijke contact is zo belangrijk. Deze “kleine” dingen maken ons zo bijzonder. Zodat we later als broeders samen door de straten trekken, met opgeheven hoofd naar de toekomst kijken en samen een glas kunnen heffen op het leven.
Gildebroeder ben je niet alleen in je uniform. Je bent een broeder met heel je hart, niet alleen op het gildeterrein, maar in deze roerige tijden ook zeker daarbuiten.
Blijf gezond en zorg goed voor elkaar,
Europees schutterskoningspaar 2018-2021,
Leo en Irma Niessen

LINK

Mocht je belangstelling hebben voor de originele uitvoering van het lied “Halleluja” door de schrijver, Leonard Cohen zelf, klik op:
Halleluja