Bij de politie gaan ze met pensioen. Bij de voorloper van de politie, veel schuttersgilden, is daarvan geen sprake. Gildebroeders plegen door te gaan tot het einde. Dirk van Vooren gaat nu, na tientallen dienstjaren bij de politie, van werkend naar spelend mens. Dirk was bijna 10 jaar werkzaam in Oirschot. Nog niet zo lang geleden, oktober 2019, werd aan hem en zijn collega’s een eerbetoon gebracht. Dit op initiatief van het gilde. Ook gilde St Joris nam hieraan deel.
Dirk van Vooren wij bedanken je nogmaals voor jouw inzet voor een veilig Oirschot en wensen je een prachtige tijd gedurende de volgende fase in het leven.
Wij hebben vernomen dat Joost Dennis zijn opvolger is. Wij wensen hem veel succes met de stationering in Oirschot.