Vanuit het Oosten aangevoerd en van grote hoogte over Nederland geblazen: een deken sneeuw. Het monument in het groen is wit. Sterke wind weerhield gildebroeder Rogier Willems niet om zich te bekommeren over de schutter die niet aflatend zich toont langs de Kempenweg. Zijn zorg bleek onnodig. Mooi aangestipt, met opgeheven hoofd en boog trotseert de schutter van gilde Sint Sebastiaan sneeuw en wind.