Het heeft onze majesteit behaagd koninklijke onderscheidingen te laten uitreiken aan onze gildeheer, pastoor-deken Leendert Spijkers en aan de kinderen van Jeroen Steger.
Onze gildeheer ontving de versierselen horend bij Ridder in de Orde van Oranje Nassau wegens onder andere zijn werk voor het fuseren van zes parochies en de restauratie van de Sint Petrusbasiliek.
Jeroen Steger werd Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg de onderscheiding vanwege onder meer het jarenlang kosteloos invullen van belastingformulieren voor Hapertse senioren. Verder was hij ouderenadviseur en cliƫntondersteuner voor senioren, gehandicapten en chronisch zieken. Hij was ook raadslid voor de VVD in Bladel en secretaris van Steunpunt de Kloostertuin.