“Leven is lijden”. Dit is de kern van een boek met regels om te helpen het leven te doorstaan. De schrijver daarvan is een Canadese hoogleraar in klinische psychologie. Je zult misschien denken wat is dit nu weer. Dit heeft toch niets met de guld te maken. Ja toch wel. Vooral met de onze. In dit onlangs verschenen boek staat een schilderij, speciaal voor het boek gemaakt door de Amerikaanse Juliette Fogra. Het toont onze patroonheilige St. Sebastiaan. Maar heel anders dan we gewend zijn. Op dit schilderij is hij namelijk hoogbejaard en heeft hij een vertrokken en zeer gepijnigd gezicht. Zie de afbeelding hierboven. Alle andere kunstwerken met St. Sebastiaan als onderwerp laten opzettelijk geen lijden zien, wel gelatenheid en sereniteit; immers onze patroonheilige, een martelaar, laat zich niet kennen. Maar dit laatste past niet in het wereldbeeld van de schrijver: zijnde een duister oord waar geleden wordt.
Dat is niet het wereldbeeld van een gildebroeder, in tegendeel. En al helemaal niet in dat van een broeder van gilde St. Sebastiaan Oirschot.