Op 26 mei 2021 is onze gildebroeder Hans van Nooijen overleden.
Hans is 83 jaar geworden. Meer dan de helft van zijn leven is hij gildebroeder van St. Sebastiaan Oirschot geweest. Om precies te zijn 43 jaar. Vooral in en rondom de jaren ’80 was hij nauw betrokken bij de organisatie van gilde-activiteiten. Zoals bij de viering van het 450-jarig bestaan. Het gilde kon altijd een beroep op Hans doen als het ging om verzekeringen of financiële aangelegenheden. Hij was regelmatig lid van de kascommissie.
In 2018 hebben we  stilgestaan bij zijn 40-jarig jubileum.
Woensdag 2 juni kan tussen 10.00 en 11.00 uur  persoonlijk afscheid van Hans afscheid genomen worden in de familiekamer bij Berdien Uitvaartbegeleiding aan de Harnasweg 1 te Oirschot.
Hans, broeder, rust zacht.