Een halfjaar later dan gebruikelijk, zijn de 3 jubilarissen die gilde Sint Sebastiaan Oirschot dit jaar heeft,  gehuldigd.  Door coronamaatregelen kon het eerbetoon aan erelid Toon van Overdijk, 40 jaar lid en de leden Paul de Wert en Toon Willems, beiden 25 jaar lid, op het traditionele moment, namelijk in januari tijdens de viering van de patroonheilige dag, niet.  Gelukkig is uitstel niet altijd afstel.
In de maand juli hebben we sinds lange tijd weer eens een ledenbijeenkomst kunnen houden in De Beurs, ons gildehuis. ‘Coronaproof’ uiteraard.
In het bijzijn van hun familie en vertegenwoordigers van het ‘Kwartier van Oirschot” zijn de jubilarissen gefêteerd door de leden.
Bij deze feestelijke gelegenheid wees hoofdman Karel Smetsers op een overeenkomst tussen de jubilarissen. Alle drie blijken gedurende vele jaren druk te zijn geweest met het financieel gezond maken en houden van het gilde. Toon van Overdijk door steeds nieuwe initiatieven voor het verwerven van inkomsten, bijvoorbeeld de bijna 15 jaar florerende bloemenmarkt. Paul de Wert en Toon Willems waren de mannen die pasten op het geld. Toon als rentmeester, Paul  als toezichthouder op een juiste voering van de administratie.  Onder dankbaar applaus van de aanwezigen werden de revers van hun gildepakken verrijkt met de bij het jubileum passende versierselen.