Keurig volgens afspraak meldde een buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa) zich afgelopen zaterdag in de gildetuin. In bijzijn van hoofdman, rentmeester en hoofdmansdeken heeft hij organisatie, opzet en indeling van de geplande barbecue voor de vrienden, buren en leden beoordeeld aan de hand van de geldende coronamaatregelen. We slaagden met glans. Met wat zegen van boven ontving hoofdman Karel Smetsers omstreeks 18.00 uur de gasten en leden met hun partners. Tot de genodigden behoorde ook de dochter van wijlen onze broeder Jeroen Steger. Met haar en haar partner is het geschonken rouwbier aangeslagen en geschonken. Dat was niet de enige schenking deze avond. Naast het rouwbier was er trouwbier van Marijn van Nunen, koningsbier van Koning Dirk van Kollenburg en bier aangeboden door Noud van de Ven en Jan Latour. Het kon niet op. 
Gelukkig hield de zegen van boven snel op kon er gesmuld worden van de braadsels en de gevulde glazen bereid respectievelijk getapt door de jongere gildebroeders die vrijwillig achter de barbecues en de tap plaats hadden genomen.  Michelin zal het eten, de ambiance en dergelijke niet als sterwaardig hebben beoordeeld. Maar de  aanwezigen vonden hen allemaal ‘chefs’. En nog even een open deur: broederschap kent geen tijd.