Ingewonnen informatie duidt erop dat de kermis in Oirschot dit jaar doorgaat. Vanaf het laatste weekend van september.
Kermissen hebben, net als schuttersgilden, middeleeuwse wortels. Kermissen zijn, net als schuttersgilden, ontkiemd vanuit het katholicisme. Kermisfamilies hebben een eigen cultuur en eigen gebruiken, evenals de broeders van schuttersgilden eigen gebruiken, rituelen enzovoorts hebben. En er zijn meer overeenkomsten. Het is dus niet raar dat een belangrijke feestdag binnen ons gilde samenloopt met de kermis. En het is dan evenmin raar dat de traditie van kermisschieten in oneven jarenĀ  vrijwel zeker doorgaat op kermisdinsdag, 28 september. Misschien op een andere wijze dan gebruikelijk. Over of dat zo zal zijn en zo ja, hoe, zal zo spoedig mogelijk duidelijkheid worden gegeven.

De afbeelding is van een schilderij van Pieter Breughel en stelt een kermis voor.