Woensdag 15 december 2021 is mevrouw J.M.Th. Sanders-van Lieshout op 94-jarige leeftijd overleden. Zij was vriendin van gilde Sint Sebastiaan en echtgenote van  P. Sanders,  in leven burgemeester van Oirschot en eredeken van ons gilde. Zolang haar gezondheid dit toeliet,  reikte mevrouw Sanders jaarlijks het ‘Sanders wisselschild” uit aan de beste schutter van de maandagavondcompetitie

Van mevrouw Sanders wordt komende maandag 20 december in familiekring afscheid genomen. Dit geschiedt in de Sint-Petrusbasiliek te Oirschot.

Wij wensen de kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en verdere familieleden sterkte bij het aanvaarden van dit verlies