In de Sebastiaanskamer duikt regelmatig iets bijzonders op uit de oude documenten. In een verslag gedateerd op 31 mei 1847 staat een stukje, dat afgezet tegen het heden, heel duidelijk maakt dat dingen niet bij het oude blijven. Het is echt de moeite waard om het te lezen (het is letterlijk overgenomen):

“Door Baron Sweerts de Landas wordt aan de vrouwen en zusters van de gildebroeders een feest in het logement”De Zwaan”, aangeboden, begin 18 uur, 
O.n. zijn aanwezig Mevr. de Jong, vrouw v.d. burgermeester, Mevr. Guljéé, vrouw van de kantonrechter (totaal 67). Er waren geen mannen aanwezig. Het feest was geëindigd om half een ’s nachts. De zondag daarna werd vanaf de preekstoel door de kapelaan afkeuring uitgesproken. De beschermheer zou verklaard hebben, dat dit feest met goedkeuring van de geestelijkheid was gehouden, hetgeen de Baron ontkent.
De direktie van het gilde zond daarna een brief naar de burgermeester en beschermheer waarmede deelneming werd betuigd wegens deze laster. W.g. W. Meijers, hoofdman W. Verspeek, koning,  J.v.d. Steen, deken, F. v,d, Sande, deken, Jac Baijens, deken, H. v.d. Bichelaar, deken, A. v.d. Sande standaard, J. v.d. Heuvel, heraut, G. de Roij, vaandrik.”

Met wat googlen is ook wat achtergrond over de hotemetoten die genoemd worden in het verslag, burgemeester De Jong en kantonrechter Guljéé, te vinden.

Het geslacht ‘De Jong’ komt oorspronkelijk uit Drunen en behoort sinds 1831 tot de Nederlandse adel. Jan de Jong, een telg uit dit geslacht, werd geboren in 1787. Behalve burgemeester van, was hij ook notaris in Oirschot. Dit laatste in de periode1819 – 1855. Hij overleed op 68-jarige leeftijd in 1855.

Ook Willem Guljé (de dubbele é waarmee de naam in het verslag staat, is vermoedelijk een fout) had verschillende functies. Zo was hij huisarts en kantonrechter in Oirschot. Hij behoorde tot een welgestelde familie. Dat gaf hem de gelegenheid om het kasteel Asten met enkele boerderijen en windmolen te verwerven in 1836.Het landgoed mat in totaal 68 ha. Hij bleef echter in Oirschot wonen. Het kasteel werd als zomer- en jachtverblijf gebruikt

Wist u dat in die jaren heren van stand in vol ornaat gekleed gingen.