De teerdag 2022 van gilde Sint Sebastiaan Oirschot zal herinnerd worden. We moeten drie jaar terug in de tijd voor de vorige teerdag. De pandemie is de grootste stoorzender geweest.
De herinnering aan deze dag zal gaan naar een historische gebeurtenis. Voor het eerst in ons bijna 500-jarig bestaan, is een dame lid geworden. Zij is samen met drie andere broeders geïnstalleerd. Het zijn: Conny van Dommelen, Jan-Willem van Noort, Peter van Heesch en Adwin Mols.

Alle vier legden tegenover de hoofdman Karel Smetsers de ceremoniële eed af tijdens de feestvergadering op de teerdag.

“Er is vandaag geschiedenis geschreven. De broederschap van ons gilde wordt niet meer alleen gevormd door mannen”, aldus de hoofdman.

Teerdag is ook het moment voor huldiging van jubilarissen en broeders om bijzondere redenen. Dit jaar zijn gehuldigd: Theo Cruijff voor 25-jarig lidmaatschap en Wim van Nistelrode, in leeftijd het oudste lid, voor zijn verdienste voor het gilde.

Het is een memorabele, gezellige dag geworden waarop oude tradities in ere zijn hersteld na  drie jaar stilte. Zoals het ophangen van rouwzilver tijdens de mis van drie overleden broeders in de afgelopen jaren: Hans Megens, Jeroen Steger en Hans van Nooijen