Een jaar na dato. Maar toch. Afgelopen zondag is het 50-jarig priesterjubileum van pastoor Leendert Spijkers  gevierd. Het werd een groot huldebetoon. Onder andere met medewerking van zo’n 160 gildebroeders en -zusters van 7 schuttersgilden uit zijn parochie:  Sint-Odulphus van Brabant.
Vanaf het parochiehuis namen zij de jubilaris tussen hen in om met vliegend vaan, trom en bazuin op te trekken naar de Sint -Petrusbasiliek aan de markt in Oirschot.
Door een lange erehaag, gevormd door de gildeleden betrad de pastoor en zijn pastores de kerk voor de viering van een mooie, warme heilige mis. Na afloop daarvan is aan pastoor Leendert Spijkers een vendelgroet gebracht door de vendeliers van St- Joris Oirschot, begeleidt door hun bazuinblazers en de tamboers van alle gilden.
De  aanwezige gilden, St. Odulphus Best, St. Joris Middelbeers, St. Joris Oirschot, St. Joris Oostelbeers, Onser Liever Vrouwe Oirschot, Sancta Barbara Oirschot, St. Sebastiaan Oirschot, trokken aansluitend op naar restaurant De Beurs om daar met de pastoor het glas te heffen.
Bijzonder was de aanwezigheid van een vijftal gildebroeders- en zusters van Sint-Joris uit Geffen. Voor het antwoord op de vraag, waarom zij erbij waren, zie:
https://www.katholiekbommelerwaard.nl/docs/2018/Leendert_Spijkers_deel1.pdf