Op 3 januari 1932 kwamen in gildehuis ’t Stokske in Moergestel zeven gildebesturen bijeen om gezamenlijk de eerste aanzet te geven tot de oprichting van een Gildebond voor Hand- en Kruisboog, de zogenaamde Kleine Kring, ook wel ‘Klein Bundje’ genoemd.

Deze gildebroeders hadden al een vooruitziende blik, want in de dertiger jaren verenigden zich, in bepaalde gedeelten van Noord-Brabant, gilden in Bonden van Schuttersgilden, later in een Federatie. Pas in oktober 1934 werd de Bond van Schuttersgilden Het Kwartier van Oirschot opgericht.

De Kleine Kring bestond in 1932 nog uit hand- en kruisbooggilden. Sindsdien, al 90 jaar, wordt ieder jaar bij toerbeurt een verschieting gehouden. Dit jaar in onze gildetuin. De datum staat steeds al voor de komende 10 jaar vast.

 

Vier schilden

Tot nu toe namen alleen viertallen van kruisboogschutters deel, om elkaars krachten te meten, met als inzet het Verbroederingsschild. Het gilde dat dit schild vijf keer wint (hoeft niet aaneensluitend) krijgt het schild definitief. Nieuw dit jaar is een verschieting om het KEKO schild, alleen voor koningen en keizers. Daaraan namen 10 koningen en 2 keizers deel. Het KEKO schild werd gewonnen door onze keizer Cees van Rijen. Van harte proficiat, Cees!

Aan de verschieting om het Verbroederingsschild deden ruim 65 schutters deel. Sint Joris uit Moergestel was de winnaar. Het Geert Nouwensschild ging naar Sint Joris Middelbeers en Sjef op ’t Hoog van Sint Joris Moergestel won het kampioen 2022 schild.