Scroll  je door de nieuwsberichten op deze site, dan kom je een bericht tegen onder de titel  ‘Een selfie’, geplaatst op 14 december vorig jaar. Het gaat over de aankoop van het schilderij ‘de vaandeldrager’ van Rembrandt door het Rijksmuseum en onze vaandeldrager. Het bleek een  vooruitziende blik te bevatten.

Zo’n 9 maanden later, op 1 oktober, hebben vaandeldragers van een aantal Brabantse gilden de  tentoonstelling in het Noordbrabants Museum mede geopend waarvan dat meesterwerk van Rembrandt  deel uitmaakt. Onze vaandeldrager, Noud van de Ven, was erbij.  Hij stond oog in oog met de ‘selfie’ en flankeerde hem zelfs. Vooral aan de druipsnor en bril is te zien dat het niet om dezelfde personen gaat.

Behalve Noud en Cees Hems namens de Federatie, was ook de vaandeldrager van St. Joris, Sjef Vingerhoeds, erbij.