We waren goed vertegenwoordigd met koning, hoofdman, keizer, rentmeester en tamboer Martijn op de federatiedag (voorheen hoofdliedendag), zaterdag 8 oktober in Den Bosch. Ook zustergilde St Joris was aanwezig met koning en vaandrig. Op de groepsfoto staat verder ons gildelid Cees Hems. Hier als lid van het federatiebestuur.
Na de Heilige Mis en vendelgroet op de Parade ging het naar het Provinciehuis Daar werd de fototentoonstelling ‘Trots op onze gilden” geopend. Het oudste en jongste lid van verschillende Brabantse gilden samen op één foto. Met deze tentoonstelling wil de federatie (NBFS) laten zien, dat ook jongeren lid zijn van een gilde. In het middagprogramma is een nieuwe organisatiestructuur voor de federatie gepresenteerd. Benieuwd wat we hiervan gaan merken.

Maar evenzo, zo niet meer belangrijk deze dag was het slaan van de mars ‘De caert van1531’. De mars die door Toon Capel, toen tamboer, nu koning, is geschreven bij gelegenheid van de ingebruikname van twee gerestaureerde gildetrommen. De première van dit muziekstuk was tijdens het koningschieten in 2020. Samen met Martijn van Nunen sloeg hij deze mooie mars. Weten we nog hoe ‘De caert van1531’klinkt? Nee! Luister dan door op deze link te klikken: https://www.youtube.com/watch?v=dREjgFW9PE8

Net kwam een mooi, complimenteus mailtje binnen van de secretaris van de NBFS, mevrouw Annie Maas. Dit mailtje heeft als onderwerp: zo blij met jullie. Graag deel ik inhoud met de bezoekers aan deze site:
Toon en Martijn, de geweldige tamboers die de onthulling van de fototentoonstelling “Trots op onze gilden” zo spectaculair hebben ondersteund met het geweldig mooie muziekstuk. Kippenvel, tranen in onze ogen, het paste zo geweldig samen. We zijn ook supertrots op jullie!!! 
Mede namens het bestuur van NBFS heel hartelijk dank!!! “