Zondag 30 oktober installeerde Gerard de Korte, bisschop van Den Bosch, Felie Spooren tot pastoor van de parochie Sint-Odulphus van Brabant. De installatie geschiedde met een eucharistieviering in de Sint-Petrusbasiliek in Oirschot. Gilden begeleidden de celebranten en diakens van de pastorie naar de basiliek.  De intrede in de basiliek was, zoals gebruikelijk, met vaandels en slaande trommen.
Vijf maanden eerder werkte de gilden op bijna identieke wijze mee aan de viering van het 50-jarig priesterfeest van de voorganger van pastoor Spooren, Leendert Spijkers. Aan het eind van de eucharistieviering kondigde diaken Wilfred van Nunen een toegift aan. De toegift bleek burgemeester Judith Keijzers te zijn, die hem de gouden gemeentespeld van Oirschot toekende voor de vele verdiensten voor de Oirschotse samenleving.

Door koningsdeken Toon van der Aa is, zoals altijd, een hele serie foto’s van deze gebeurtenissen gemaakt. Zie: https://imageshack.com/a/Fp1W7