Het tweede jaar in het tweede decennium van het tweede millennium loopt op het einde. Voor de een is het jaar voortbewogen als een luiaard, voor een ander als een jachtluipaard. Maar ongeacht de gevoelsmatige snelheid waarmee 2023 in zicht is gekomen, kan gesteld worden dat 2022 een intens jaar is. In dit post-corona-jaar was de rode draad of en zo ja hoe we terug naar een normaal zouden gaan. Dit bleek echter niet de enige onzekerheid waarmee we moesten gaan leven. De oorlog in Oekra├»ne bracht nieuwe onzekerheden zoals de energiezekerheid en de stroom vluchtelingen. Daarnaast verhevigde de oorlog vooral al bestaande onzekerheden; de tekorten op de woning- en arbeidsmarkt. We moeten tientallen jaren terug in de tijd om van nabij de gevolgen van een oorlog te voelen. Ongetwijfeld herinneren we ons ‘Srebrenica’ en de vluchtelingenstroom door de Joegoslavische oorlogen┬á aan het eind van de vorige eeuw.
Maar chapeau, we rechten onze rug in deze bizarre tijd. De schouders gingen eronder. Dat is zeker gebeurd in het land van de schuttersgilden met als resultaat een herleving van de waaier van tradities, ceremonies en rituelen waarmee de kern van het gilde is omgeven: broederschap. Broederschap is per definitie hoopgevend en geeft toegang tot ongekende perspectieven. We mogen het nieuwe jaar dan ook met vertrouwen tegemoet zien.

Fijne feestdagen en een gezond 2023