Aan het eind van het eerste coronajaar verscheen “De weg van de boog”, het zoveelste boek van de gelouterde Braziliaanse schrijver Paulo Coelho.  Een tweetal citaten uit dit boek heeft misschien de interesse van schutters van gilden. Maar ook voor de andere gildebroeders zijn het nuttige wijsheden.

Het eerste citaat:
“Een boogschutter die niet het plezier van het schieten deelt met anderen, zal nooit zijn eigen kwaliteiten en onvolkomenheden leren kennen”

Het tweede citaat:
“Een boog rust of ligt in de hand van de schutter. Die hand is de plek waar alle spieren van zijn lichaam en alle intenties zijn geconcentreerd. Om de boog op een elegante manier te hanteren, zorg je dat je alleen het noodzakelijke doet en geen energie verspilt. Zo kun je vele pijlen schieten zonder moe te worden”