Weinig nieuws, geen belangrijke gebeurtenissen. Op TV alleen herhalingen. Dat is wat we bedoelen met ‘komkommertijd’; meestal hebben we het dan over de zomermaanden. Dit klopt ook voor deze website. Kijk maar: de maand juli geen enkel nieuwtje gepubliceerd.
Wil dat zeggen dat er niets gebeurt? Nee, integendeel. Er gebeurt juist veel.  Begin juli was de derde ronde van de kamp om het gemeente- en het heemkundewisselschild (GWS en HWS). Geïnteresseerd in de stand met nog een ronde te gaan op 16 september a.s.? Voor het GWS klik hier. Voor HWS hier.

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de organisatie van een nieuw schietevenement. De aanhef boven dit bericht slaat hierop.
Eerst de aanleiding. Oktober vorig jaar droeg pastoor Leendert Spijkers zijn functie en taken over aan pastoor Felie Spooren. Bij deze gelegenheid gaf Leendert te kennen te willen bijdragen aan de verbroedering tussen de negen gilden die de parochie Sint-Odulphus van Brabant rijk is.  Het idee is een jaarlijkse verschieting op de vogel in de pastorietuin, gelegen in de schaduw  van de Sint-Petrusbasiliek. De prijs is een wisselschild, dat is gedoopt tot het Leendert-Spijkers-wisselschild.

De eerste keer dat de schutters van de 9 gilden hierom strijden, is een jaar na het ontstaan van het idee, en wel op zondag 8 oktober. Noteer deze datum alvast in de agenda. Iedereen is welkom.

Maar er gebeurt meer. Elke maandagavond  meten onze de schutters zich in competitieverband met elkaar. Dit vindt plaats in de bloemrijke gildetuin aan de Wintelresedijk.